Njudung Energi och miljön Hela vår verksamhet präglas av ett genomgående intresse och ansvarstagande för vår miljö. Vår påverkan på miljön kommer främst från produktion av fjärrvärme, rening av vatten- och avloppsvatten, lakvatten från våra deponier samt den energi vi behöver för att kunna utföra vårt arbete såsom uppvärmning av lokaler och våra transporter. Utsläppen utgörs av utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar från kraftvärmeverket. De övergödningsämnen som vi inte helt får bort i våra avloppsreningsverk såsom fosfor, kväve och syreförbrukande substanser. Dock är vårt positiva bidrag till miljön mångt större än de negativa effekterna där försäljning av fjärrvärme vars mesta effekt kommer från returträ, vår elproduktion vid kraftvärmeverket är en planerbar resurs som kan användas som trygg baskraft. Vi producerar egen vattenkraft som är nära nog helt koldioxidneutral samt har ett aktivt delägande i vindkraftpark. Vår verksamhet på deponierna tillser att material som enligt avfallstrappan inte kan göras av någon annanstans tas hand om på ett säkert och miljöriktigt sätt. Våra reningsverk renar avloppsvattnet och de övergödande ämnena till en hög reningsgrad. Med ett starkt uppkopplat Vetlanda kan fler möten vara på distans vilket gör att även vår bredbandsverksamhet bidrar på ett positivt sätt. Under året har vi avvecklat vår elbilspool i samband med att avtalet med vår samarbetspartner i detta gick ut. Beläggningen av poolbilarna var inte tillräckligt hög så det var inte försvarbart att behålla tjänsten. Inom vårt koncessionsområde för el är vi behjälpliga och försöker underlätta för mikroproduktion av solkraft. Vi äger dessutom 15 publika laddstolpar för att underlätta elektrifieringen. ENERGIFÖRBRUKNING Totala energiförbrukningen på Njudung energi är för 2022 är 11 892 MWh vilket är lägre än 2021 då vi hade en energiförbrukning på 12 470 MWh. MWh timmar totalt 2022 11 892 MWh 2021 12 470 MWh Övriga fastigheter; 1 207 Vatten och avlopp; 4 158 Miljö & Återvinning; 755 Fjärrvärme; 1933 Bredband; 441 Elnät; 247 Gatubelysning ; 3 145 Transporter egna fordon; 1 283 Fördelning energiförbrukning i MWh

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=