Under upphandlingar såsom ”Ramavtal Miljökonsulter” har vi ställt krav att på tjänstefordon som används för beställda uppdrag ska drivas med förnybart drivmedel. Under 2022 har Njudung Energi fortsatt arbeta med att byta ut äldre fordon till elfordon för att minska utsläpp. Upphandlingarna har genomförts som en förnyad konkurrensutsättning på befintliga avtal hos Adda Inköpscentral. I upphandlingen har miljö-/hållbarhetskrav beaktats i form av att utvärderingen grundats på livscykelkostnader (LCC-kalkyl). Under upphandling av entreprenader såsom ”Solcellsanläggning Flishult Avfallsanläggning” har vi ställt krav på att för alla materialval gäller att alla material, produkter och kemikalier som krävs i byggprocessen ska vara bästa miljö- och hälsoval. Samt krav på miljöplan som ska innehålla bl.a. följande:  Organisation för miljöarbetet  Miljökrav på maskiner, fordon m.m  Rutiner för hantering av miljöfarliga varor som t ex drivmedel, köldmedia m.m.  Rutiner för förebyggande arbete samt redovisning av avvikelser och korrigerande åtgärder  Åtgärdsprogram vid risk för miljöstörande utsläpp  Källsortering och avfallshantering. Miljöronder ska genomföras samt protokollföras av Totalentreprenören. Av miljöplanen ska framgå vem hos Totalentreprenören som har det övergripande ansvaret. Uppföljning av ställda krav utförs vid startmöte samt vid uppföljningsmöten.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=