FJÄRRVÄRME Vår fjärrvärme försörjer Vetlanda, Ekenässjön och Holsby med värme. Vi levererade 123 GWh under 2022. Produktionen ger också möjlighet till produktion av el, som bidrar till ett hållbart samhälle. Bränslen består främst av återvunnen energi i form av RT-flis och sekundära biobränslen. Vi eldar också avloppsslam för att energiåtervinna och undvika att tungmetaller, läkemedelsrester och annat oönskat sprids på våra åkermarker. Vi arbetar aktivt för att minska vårt behov av fossila bränslen. Nyckeltal fjärrvärme Vetlanda Holsby 2022 2021 2022 2021 Primärenergifaktor 0,12 0,12 0,21 0,23 Emission av växthusgaser i gCO2 eky/kWh 5,72 5,87 29,17 33,09 Procentandel fossilt 0,4 0,5 5,10 6,8 Levererad värme i GWh 123 132 4 4 Producerad el i GWh 19,3 21,4 Tillförd Energi i GWh 158 162 7 7 Fördelning bränslemix fjärrvärme

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=