KOMPETENSFÖRSÖRJNING För att säkerställa att vi kan utföra vårt uppdrag behöver vi löpande jobba med kompetensförsörjning på kort och lång sikt. På kort sikt genom att erbjuda nödvändig kompetensutveckling till våra befintliga medarbetare, uppmuntra till nätverkande och samarbeten samt att respektive medarbetare håller sig uppdaterad inom sitt yrkesområde. Vi erbjuder praktikplats till högstadie- och gymnasieungdomar när vi får frågan och tar gärna emot studenter som genomför examensarbeten, praktik eller liknande genom yrkeshögskola, högskola eller universitet dock har vi inte några upparbetade samarbetspartners i dessa frågor. Under 2022 har vi tagit emot sju praktikanter från högstadiet och gymnasiet samt två LIA praktikant från Yrkeshögskola. Personalomsättning Under 2022 har 11 personer avslutat sin anställning, av dessa var det två tidsbegränsade anställningar som gick ut samt två pensioneringar. Nu tycks personalomsättningen har återgått till mer av ett ”normalläge” än föregående år som kanske var något påverkad av pandemin. När en medarbetare slutar har berörd chef ett avslutningssamtal med medarbetaren för att följa upp orsakerna till att hen har slutat och för att undersöka hur medarbetaren har upplevt sin tid på Njudung Energi. 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Nyanställda 14 8 13 12 20 20 11 Avgångar 11 3 18 11 12 12 6 Varav pensioner 2 1 1 5 2 2 3 Varav sjukersättning 0 0 0 0 1 0 0 Genomsnittligt antal medarbetare 125 125 130 128 125 128 121 Total personalomsättning 8,8% 2,4% 14% 9% 10% 9% 5% Personalomsättning pension 1,6% 0,8% 3% 4% 2% 2% 2% Personalomsättning sjukersättning 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% Personalomsättning annat 7,2% 1,6% 13% 5% 7% 8% 2% Medarbetarindex 4,35 av 5 Korttidssjukfrånvaro 1,73 %

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=