Dialog med intressenter Vi har kontinuerlig dialog med våra intressenter i olika sammanhang, kundundersökningar har genomförts men inte utifrån en fastställd modell så vi har svårt att följa upp vår utveckling. Vi planerar för att inrätta en systematik i våra kundundersökningar och genomföra dessa vartannat år. Medarbetarundersökningar genomförs årligen i samarbete med Vetlanda kommun. Med de flesta intressenter finns det befintliga forum för att bibehålla en god dialog de intressenter som vi har mindre dialog med är allmänheten där det inte har skapats några naturliga forum som pågår löpande. Intressenter Aktiviteter Frekvens Kunder Hemsida Kundservice Kundbesök Kundundersökning Sociala medier Öppet hus Löpande Löpande Löpande* Varje år fr.o.m. 2022 Löpande Genomfördes 2022 Medarbetare och fackliga organisationer Intranät Arbetsplatsträffar Internutbildningar Medarbetarinformation VD-brev Facklig representation I styrelsen Arbetsmiljökommitté Medarbetarsamtal Förhandlingar Löpande Sex gånger/år Löpande Två gånger/år Vid behov En gång/månad Fyra gånger/år En gång/år Löpande Ägare Styrelsemöten Ägardialog Årsstämma En gång/månad Löpande En gång/år Allmänheten Lokala arrangemang Sponsringsaktiviteter Sporadiskt Sporadiskt Leverantörer och entreprenörer Upphandlingar/avstämning av avtal Bygg och projektmöten Löpande Löpande Myndigheter Tillsyn Övrig dialog i olika sammanhang Löpande Löpande Skolor Besök i skolor Mottagande av skolor Vid efterfrågan Vid efterfrågan Ideella organisationer Samrådsprocesser Vid behov Bransch Kontakt med branschorganisationer Studiebesök hos branschkollegor Löpande Vid behov

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=