ELHANDEL Ursprunget av den el vi säljer garanteras med hjälp av certifikat. Elens ursprung för 2022 fastställs i sommar. För 2021 så bestod den samlade elförsörjningen av 67% förnyelsebart och 33% kärnkraft. VATTEN OCH AVLOPP För att rena avloppsvatten går det åt energi, detta är ett av verksamhetens nyckeltal och målet är att för varje år minska denna energi som krävs. För 2022 är denna energi för att rena avloppsvatten 0,61 kWh/m3. Arbete för att minska mängden tillskottsvatten som går till våra reningsverk följs också upp. Detta vatten är ej behandlingsbart och kostar i form av kemikalie- och energiåtgång. För 2022 är mängden tillskottsvatten 43% vilket är något lägre än 2021 som var 46%. Uppdraget med att minska övergödningsämnena till recipient ut från avloppsreningsverken följs löpande upp med analyser. Reningsgrad för Vetlanda enligt nedanstående tabell. (Nedanstående uppgifter är från 2021 då dessa siffror inte finns sammanställda ännu. Komplettering av 2022 års siffror görs i början av april.) Fosfor (kg) Kväve (kg) Bod7 (kg) Inkommande 12 928 112 585 545 191 Utgående 691 38 706 14 078 Reduktion 95 % 66 % 97 % Reinvesteringstakt För att över tid kunna leverera vattentjänster behövs ett underhållsarbete i ledningsnätet. Nedan tabell visar på vilken utbytestakt vi har i vårt ledningsnät. När detta arbete påbörjades låg utbytestakten på 350 år. Dagvattennätet har inte samma angrepp som spillvattenledningar och behöver därför inte ha samma utbytestakt. År Spillvattenledning Vattenledning Dagvattenledning 2022 101 år 144 år 493 år

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=