Om Njudung Energi Njudung Energi är höglandets största energibolag, där hållbarhet står i dagligt fokus. Hos oss ryms affärsområdena bredband, elnät, fjärrvärme, miljö och återvinning samt vatten och avlopp. Vi bedriver även elhandel. Närmare 130 engagerade medarbetare ser till att skapa samhällsnytta för Vetlanda och Sävsjös invånare. Vår vision: “Tillsammans skapar vi en hållbar framtid” har sedan dess framtagande varit en viktig del i vår medarbetardialog för att skapa engagemang och delaktighet kring densamma. VÅR ORGANISATION Njudung Energi är en politiskt styrd verksamhet där Njudung Energi Vetlanda AB ägs till 100% av Vetlanda Stadshus AB. Njudung Energi Vetlanda AB äger till 50% Njudung Energi Sävsjö AB och den andra hälften ägs av Sävsjö kommun. Samtlig verksamhet utförs under Varumärket “Njudung Energi” och alla medarbetare är anställa i Njudung Energi Vetlanda AB. VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN Bredband Vi levererar robust och driftsäkert fibernät till drygt 10 000 adresser i Vetlanda kommun. Vi är kommunikationsoperatör i det öppna stadsnätet och välkomnar alla tjänsteleverantörer på lika villkor. Där det finns fiberkapacitet erbjuds även hyra av svartfiber, till exempel till mobilmaster. Vårt övergripande mål på bredband är att ha ett tillgängligt Stadsnät för alla som vill ansluta i kommunen. Målet tar sikte på våra nationella mål om ett helt uppkopplat Sverige. För att säkerställa att vi jobbar i rätt riktning så följer vi löpande mätetalet “homes passed”, dvs, fiber i byggnadens absoluta närhet, och vi har som mål att nå 95 % av hushållen till 2024. Vi jobbar också aktivt för att ha ett robust och driftsäkert Stadsnät med tillgänglighet så nära 100 % det bara går. Vid större störningar gör vi incidentrapporteringar till PTS men har som mål att ha ett så driftsäkert nät att detta inte krävs. En viktig förutsättning för att lyckas med vårt uppdrag är att vi har ett modernt och innovativt Stadsnät, följer med i utvecklingen och kan erbjuda tjänster för framtidens behov. Det gör vi genom att ingå i såväl lokala som nationella nätverk och samarbeten. För att kunna genomföra utbyggnad av

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=