LIKABEHANDLING Könsfördelning bolaget Vi befinner oss i en mansdominerad bransch och Njudung Energi är inget undantag. Att främja likabehandling och därmed jämställdhet är en del av våra bolagsövergripande mål som vi kommer behöva arbeta med långsiktigt och utifrån olika perspektiv. Vi ser tydligt att många av kvinnorna i bolaget befinner sig i administrativa yrken och “driften” består till största delen av män. En aktivitet vi jobbar med är att försöka locka tjejer till att intressera sig för tekniska yrken genom att genomföra IGEday där tjejer och ickebinära mellan 13-19 får besöka oss och se hur våra ingenjörer jobbar. Könsfördelning ledning Andelen kvinnor i ledande befattningar skiljer sig från hur könsfördelningen är i bolaget totalt. Bolagets styrelse är politiskt tillsatt och består till 85 procent av män. Månadsanställda Ledande befattningar Källa Flex HRM Lönekartläggning Vi arbetar löpande för att skapa en god lönestruktur och genomför årligen lönekartläggning för att säkerställa att vi inte har osakliga löneskillnader som beror på kön. Som stöd för det arbetet använder vi oss av ett verktyg som kallas Bas-värdering. Bas-värderingen kategoriserar in roller i olika intervall utifrån arbetsinnehållet. På så vis kan vi jämföra kvinnor och mäns löner utifrån Bas-intervall. Enligt nedanstående tabell kan vi se att mellan kvinnor och mäns medianlön. Jämför vi medellönerna så ser vi dock en skillnad mellan män och kvinnor där kvinnor har ca. 2000 kr lägre medellön än männen. Skillnaden i medellön kan förklaras av att vi har en större spridning av mäns löner. Att medianlönen nu är lika kan förklaras av att vi har lyckats öka andelen kvinnor i de högre värderade yrkena då vi år 2020 hade 43% av kvinnorna i arbetsvärderingarna 375 och uppåt, 2022 är det 57% som är i de högre värderade yrkena. När vi jämför inom Bas-intervallerna kan vi se att det finns variationer där kvinnorna i vissa fall har högre medianlön och i andra fall det omvända. Det viktigaste är att vi kan beskriva

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=