Medarbetarundersökning En gång om året genomför vi en omfattande medarbetarundersökning som hanterar områdena kvalité, ledarskap, medarbetarskap, hälsa och likabehandling. Utifrån resultatet av medarbetarundersökningen som genomfördes hösten 2022 kan vi se att svarsfrekvensen har minskat från föregående år. Vårt totala trivselindex har ökat för femte året i rad. Det är endast inom området hälsa som vi inte har något förbättrat resultat. Kvinnor har lägre trivselindex 4,11 än män 4,42 i jämförelse med föregående år så är det bara för männen som trivselindexet har ökat från 4,29, kvinnornas trivselindex låg förra året på 4,12. Kvinnor har lägre värde inom samtliga områden men störst skillnad mellan könen är inom området likabehandling. Skillnaderna i resultatet på likabehandling kan till viss del förklaras av att drygt 50 % av kvinnorna har svarat att de inte behöver arbetskläder/skyddskläder vilket innebär att det blir en lägre andel som svarar positivt på den frågan samma sak gäller på frågan kring tillgång till färdmedel där närmare 45,8% menar att de inte behöver färdemedel i sin tjänst. Resultatet av dessa två frågorna påverkar såväl resultatet inom området samt det totala resultatet. Resultatet visar ett förbättrat resultat gällande jargongen på arbetsplatsen där 91,5% svarar att arbetsplatsen är fri från kränkande och/eller nedsättande jargong som har samband med diskrimineringsgrunderna. Vi kan fortsatt se att kvinnor, i lägre omfattning 79 % i jämförelse med männen 95 %, upplever att arbetsplatsen är fri från kränkande och/eller nedsättande jargong som har samband med diskrimineringsgrunderna. Resultatet av medarbetarundersökningen hanteras inom respektive affärsområden/avdelning där åtgärder tas fram och förs in i verksamhetsplanen. 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 Svarsfrekvens 90,6 94,2 88,7 90,4 81,4 85,7 86,5 Totalt 4,35 4,25 4,22 4,19 4,13 3,87 3,9 Kvalité 4,15 4,02 4,03 3,99 3,92 3,61 3,63 Ledarskap 4,34 4,2 4,04 4,05 3,93 4,06 4,01 Medarbetarskap 4,42 4,27 4,3 4,3 4,32 4,05 4,11 Hälsa 4,17 4,17 4,15 4,07 3,96 3,81 3,85 Likabehandling 4,63 4,55 4,54 4,5 4,49

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=