Arbetsskador och tillbud Under 2022 har 30 händelser rapporterats av dessa är det fem som fortsatt är under utredning. De övriga händelser som rapporterats under året har hanterats och åtgärdats några kvarstår dock att godkännas av skyddsombud. En arbetsskada och ett färdolycksfall har genererat frånvaro. Vi ser en ökning av antalet tillbud vilket är positivt då det ger förutsättningar att förebygga skador. 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Totalt 30 24 24 41 25 35 20 7 Riskobservationer 7 8 4 2 Tillbud 13 7 10 26 13 19 16 5 Arbetsskador 9 8 7 12 12 16 4 2 Färdolycksfall 1 1 1 Arbetssjukdom 1 1 Miljö 1 Källa: ENIA Friskvårdspeng Njudung Energis medarbetare erbjuds en friskvårdspeng om 2000 kr per år. De aktiviteter som friskvårdspengen kan användas till regleras utifrån skatteverkets regelverk. Under 2022 har friskvårdsbidraget utnyttjats av något färre andel medarbetare än förra därmed är även kostnaden något lägre än föregående år. Av de som nyttjar sin friskvårdspeng har under 2022 i genomsnitt nyttjat 1530 kr. 2022 2021 2020 2019 Andel som använder friskvårdspeng 57% 58% 56% 67% Kostnad 111 690 116 286 126 672 143 896 Källa: Flex Lön

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=